•  
 •  

Stopite skupaj z nami v svet oken in vrat.

Preverite našo akcijsko ponudbo!

Intarzijska furnirana krila

Vsako intarzijsko krilo je plod odličnega poznavanja materialov in dolgoletnih raziskav ter izkuššenj. Les je popoln. Je žživ material, ki je najlepšši v svojem naravnem, prvinskem videzu.
Intarzijska furnirna krila InterkureIntarzijska furnirna krila Interkure
Furnirane površine:

 • bukev,
 • javor,
 • ptičji javor,
 • jesen,
 • češnja,
 • oreh,
 • indijsko jabolko.

Robovi vratnih kril:
 • ostri,
 • zaokroženi.
 • Bukev Tip R Bukev Tip R
 • Bukev Tip R P2 Bukev Tip R P2
 • Bukev Tip Vip Bukev Tip Vip
 • Cenjacomet5 Cenjacomet5
 • I 13 Hrast beljen I 13 Hrast beljen
 • I 16 Bukev I 16 Bukev
 • I 16- Javor I 16- Javor
 • I 19 Javor-Oreh I 19 Javor-Oreh
 • I 23 Indijsko Jabolko I 23 Indijsko Jabolko
 • I17 Bukev-Javor-Indijsko jabolko I17 Bukev-Javor-Indijsko jabolko
 • Javor Comet 01 Javor Comet 01
 • Javor Comet 04 Javor Comet 04
 • Javor Comet 06 Javor Comet 06
 • Jesen Comet 08 Jesen Comet 08
 • Model Quadra Model Quadra
 • Model Skyline Model Skyline

Barve - Furnir
     Sestave vratnih kril
      Robovi vrat       Drsna vrata        Načini odpiranja